Regio

Triade Vitree officieel erkend als praktijkopleidingsinstelling orthopedagoog-generalist

Triade Vitree ontving donderdag 8 juni de definitieve erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG).

Direct na de beoordeling door RINO (Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding) ontvingen Gertjan van der Hoeven, directeur volwassenen, en Linda Derksen, praktijkopleider OG, de positieve terugkoppeling. Hiermee is Triade Vitree officieel erkend om orthopedagogen op te leiden tot NVO orthopedagoog-generalist.

Triade Vitree biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis, en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

De begeleiders van Triade Vitree om een statafel

De opleidingsplaatsen zijn bedoeld voor afgestudeerde orthopedagogen die zich verder willen professionaliseren. Met de erkenning blijft Triade Vitree zichzelf ontwikkelen en investeren in de zorg en ondersteuning van hun cliënten. Het succesvol opleiden van nieuwe generaties orthopedagogen draagt bij aan de verdere professionalisering van het vakgebied en versterkt de kwaliteit van de zorg die Triade Vitree levert aan haar cliënten. Zo ook voor het aanbod bij de MMM Boerderij in Zeewolde.

Opleidingstraject

De opleiding richt zich op het vergaren van kennis en vaardigheden, en daarbij is er specifieke aandacht voor de professionele ontwikkeling en positie van de orthopedagoog. Meer informatie over het opleidingstraject is te vinden op de website van Triade Vitree www.triadevitree.nl en op www.werkenbijtriadevitree.nl.