Regio

Procedure inpassing Zonnepark langs A6 van start

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland van plan om een zonnepark langs de A6 te ontwikkelen.

De eerste plannen hiervoor zijn in 2021 gedeeld. Nu start de ruimtelijke inpassing van dit project met de publicatie van het Voornemen en Voorstel voor participatie. U kunt nu reageren op deze plannen.
Wilt u meer weten? Kom dan naar de informatiebijeenkomst in Lelystad.

Kaart van Flevoland tussen Almere en de Ketelbrug met een lijn waar het zonnepark zou kunnen komen

Waarom een zonnepark langs de A6?

In een klein land als Nederland is het vinden van ruimte voor het opwekken van hernieuwbare energie een uitdaging. Daarom is het van belang alle beschikbare grond zo optimaal mogelijk te benutten via meervoudig ruimtegebruik. Het project A6 zon Lelystad Dronten draagt bij door de bermen van de snelweg en de dijk in te zetten voor het opwekken van zonne-energie. Het plan past in de regionale energiestrategie van de provincie.

Is dat niet een bestaand plan?

In 2021 is een verkenning uitgevoerd. Het idee is toen in detail onderzocht. Uit de verkenning blijkt dat het mogelijk is ca. 55-75 megawatt aan zonne-energie op te wekken. In 2021 heeft ook een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een principe-ontwerp, bestaande uit een set bouwstenen en een uitwerking voor het opwekken van zonne-energie in de midden- en/of zijbermen en/of op- en afritten van de A6 en de IJsselmeerdijk. De volgende stap is het doorlopen van een procedure die uiteindelijk leidt tot vergunningen voor de aanleg van het zonnepark. Dat proces start nu.

Wat gebeurt er nu?

Er ligt een Voornemen en Voorstel voor participatie ter inzage. Met deze eerste stap in de procedure ziet het ministerie van EZK erop toe dat het zonnepark ruimtelijk en landschappelijk zorgvuldig wordt ingepast. Het eindresultaat van de procedure wordt vastgelegd in een projectbesluit dat het zonnepark planologisch mogelijk maakt. Tijdens de verschillende stappen krijgt iedereen de kans om reacties te geven op de stappen. U kunt nu uw suggesties, kansen en zorgen delen. Deze worden meegenomen naar de volgende stap.

Kom naar de informatiebijeenkomst!

Om het voorstel toe te lichten is er een informatiebijeenkomst. U krijgt informatie en kunt vragen stellen aan medewerkers van het ministerie, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland. Ook kunt u ter plekke reageren op het voorstel. De bijeenkomst is op donderdag 30 november in Hotel Van der Valk Lelystad. U kunt vrij in- en uitlopen tussen 19:00 tot 21:00 uur. Er is geen plenaire presentatie. Aanmelden vooraf is niet nodig. Parkeren kan gratis.

Meer informatie

Meer informatie over de informatiebijeenkomst, de stappen in het proces en hoe u kunt reageren leest u op de website van RVO. Meer informatie over het project zelf vindt u op de website.