Politiek

Motie van treurnis tegen wethouder Peter Duvekot haalt het niet

De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben donderdag een motie van treurnis ingediend tegen wethouder Peter Duvekot. Zij vinden dat hij steken heeft laten vallen bij de verbouwing van De Kans. De motie werd verworpen, want de coalitiepartijen steunden ‘m niet en spraken er zelfs schande van.

Oppositie versus coalitie

De oppositiepartijen VVD, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA verwijten de wethouder dat de deadline voor de verhuizing en verbouwing van Inloophuis De Kans in Biddinghuizen tot tweemaal toe niet is gehaald. Daardoor hebben de oudere bezoekers van De Kans, maar ook de jongeren die in de tijdelijke locatie een plek zouden krijgen, nog steeds geen onderdak voor hun activiteiten. Er is ook geen ander tijdelijk alternatief voor handen.

De oppositiepartijen verwijten de wethouder dat de raad onvoldoende en onvolledig is geïnformeerd, dat er vanuit dit dossier onvoldoende doortastend is gehandeld door het college en dat ‘de urgentie en zorgen vanuit de raad door wethouder Duvekot onvoldoende gevoeld en gedeeld werden’. De raad heeft namelijk meerdere malen haar zorgen uitgesproken of de verhuizing van De Kans van de voormalige locatie aan de Havenweg, naast het Koetshuis, naar de voormalige kringloopwinkel aan de Dreef 5, wel op tijd gereed zou zijn.

Gele kaart

Barry Hoogezand (VVD) verwachtte van de wethouder ‘zelfreflectie’ op waarom het niet is gelukt, waarom de deadline van eerst 1 november en later 11 november niet is gehaald en hoe het kan dat het nu ‘misschien wel januari wordt’.  De motie van treurnis zag hij als een gele kaart aan het college: een waarschuwing dat dit soort zaken in de toekomst niet weer mis mogen gaan en dat de raad actief geïnformeerd moet worden.

De coalitiepartijen reageerden verbolgen. “Emotie is een slechte raadgever. Dat heeft in dit proces geleid tot escalatie. Terwijl ons nu de mooiste berichten bereiken vanuit Biddinghuizen, terwijl Dorpsbelangen de wethouder prijst om zijn inzet op het sociaal domein. Naar onze mening wordt er niet op de bal, maar op de man gespeeld,” reageerde Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten). “Waar gaat dit over? Er wordt nu druk gewerkt aan De Kans, door allerlei vrijwilligers. En we hebben het hier over uitvoering, terwijl de gemeenteraad zich bezig moet houden met kaderstelling. Dit lijkt meer op een beschadigingsactie aan het adres van de wethouder,” zei Rob van der Schans (D66). De oppositiepartijen ontkenden de beschadigingsactie en het op de man spelen.

Reactie wethouder

Wethouder Peter Duvekot reageerde kort op de motie. “De verbouwing van De Kans heeft, juist op verzoek van uw raad, samen met de vrijwilligers van het inloophuis en De Meerpaal (die gaat over de uitvoering van het welzijnswerk in De Kans)  plaatsgevonden, en vindt nog plaats. En om dat goed te kunnen realiseren heeft het college ook opgeschaald naar directieniveau, en harder kan een college niet optreden. Uitgangspunt is ook altijd geweest een goede samenwerking te hebben en een spoedige oplevering richting die volledige functionaliteit van het gebouw en niet zozeer de data. Dat was voor ons leidend, omdat wij echt ook vinden dat het een uitvoeringsaangelegenheid is. Zo lang alle partijen overeenstemming hebben met elkaar, hetgeen ook het geval is, hebben we u niet geïnformeerd. Het college heeft al eerder aangegeven dat we dit proces ook gaan evalueren, als het afgerond is. En dat doen we samen met De Meerpaal en de betrokkenen. En we leren hier ook belangrijke lessen van. Maar dat gaat na het proces zijn. En daar wil ik het bij laten.”

De motie van treurnis werd verworpen met 11 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Een motie van treurnis is het één na hoogste middel dat een gemeenteraad heeft in het afkeuren van de werkwijze van het college van burgemeester en wethouders. Bij een motie van wantrouwen moet een wethouder, als die wordt aangenomen, aftreden, omdat hij of zij dan niet meer het vertrouwen van de gemeenteraad heeft. Bij een motie van treurnis kan een wethouder aanblijven, maar is hij of zij wel gewaarschuwd: nog een keer de fout in en de gele kaart wordt een rode kaart. In dit geval is de motie van treurnis echter verworpen en is er dus feitelijk niets aan de hand.