Politiek

Leefbaar wil structurele lasten kunnen dekken met incidentele meevallers

Leefbaar Dronten zou graag zien dat de gemeente geld dat wordt overgehouden op de begroting mag gebruiken voor structurele tekorten. Nu mag dat niet van de provincie, die toezicht houdt op de gemeentelijke begrotingen. Leefbaar Dronten-raadslid André Idzinga wil dat de gemeente daarover in gesprek gaat met de provincie. Volgens wethouder Siert Jan Lap loopt dat gesprek al, maar zit er ook een keerzijde aan.

Gouden regel

De gouden regel van gemeentelijke begrotingen is dat de structurele inkomsten gelijk moeten zijn met de structurele lasten. Dat betekent dat als de gemeente een jaar geld over houdt doordat er bijvoorbeeld meer bedrijfsgrond is verkocht of er minder geld uit is gegeven aan iets, dat niet mag worden gebruikt om een structurele last mee te dekken. Incidenteel kunnen er zaken van worden bekostigd, maar de rest wordt in reserves gestopt.

willemien in debat tijdens raadsvergadering

Het idee van Leefbaar Dronten kreeg donderdag veel bijval in de gemeenteraad. “Dat is niet eens zo’n heel slecht idee. Met wat wij in een weerstandsvermogen hebben, kunnen we best de komende tien jaar onze tekorten dekken,” vond Roelf Raterink (PvdA).

Tegenstelling

Maar daar zit ‘m ook het gevaar in, waarschuwde wethouder Lap. “Het Rijk trekt zich steeds meer terug. Dit mag niet een reden zijn voor het Rijk om dat te doen. Het geld dat wij krijgen van het Rijk om jaarlijks de wettelijke taken uit te voeren moet wel genoeg zijn om die taken ook uit te kunnen voeren.”

Willemien Wever (CDA) pleitte er eerder op de avond juist voor dat de gemeente luid en duidelijk moet protesteren tegen de ‘opschoningskorting’ die het Rijk voor ogen heeft voor gemeenten voor de jaren vanaf 2026. De gemeente Dronten zou dan jaarlijks miljoenen minder krijgen uit het gemeentefonds en dreigt dat vanaf die jaren dus ook jaarlijks structureel tekort te komen op de begroting. “‘Als je een opschalingskorting niet wil, maar je hebt wel een enorme spaarpot… Dat lijkt toch een beetje met elkaar in tegenspraak…”

Er wordt in de begrotingsvergadering op 9 november beslist over de voorstellen van Leefbaar Dronten om met de provincie in gesprek te gaan en het CDA voor een luid en duidelijk protest.