Politiek

Dronten krijgt een jongerenmotiemarkt

Dronten De gemeenteraad gaat volgend jaar een ‘Jongerenmotiemarkt’ organiseren. Daarbij kunnen jongeren van tussen de 13 en 27 jaar oud ideeën indienen, die dan daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is 30.000 euro beschikbaar.

Het is, zo vindt de gemeenteraad, ook een mooie manier om er achter te komen wat er speelt en leeft onder jongeren. Een raadsvoorstel voor een jongerenmotiemarkt werd donderdag door alle acht partijen ingebracht en kreeg dus ook unanieme steun. Ook het college van b+w toonde zich enthousiast.