Politiek

Discussie over coffeeshop in de kiem gesmoord

De discussie over of Dronten wel of geen coffeeshop moet krijgen is donderdag in de kiem gesmoord. Een voorstel om uitgebreid onderzoek te doen naar de voorwaarden voor draagvlak voor een verkooppunt voor cannabis van GroenLinks, PvdA en Dronten Sociaal werd door geen enkele andere partij gesteund. De andere partijen, CDA, Leefbaar Dronten, VVD, ChristenUnie en D66, gaven aan sowieso geen voorstander te zijn van een coffeeshop.

Onderzoek

De drie indienende partijen wilden dat het draagvlak zou worden onderzocht, maar dat het college middels onderzoek ook inzichtelijk zou maken wat de effecten van een coffeeshop zijn op de veiligheid en volksgezondheid, op de gezondheid van jongeren onder de 18, op de regio als het bijvoorbeeld gaat om koopstromen en op  ‘andere relevante aspecten’. Dat onderzoek zou dan voor de zomer van 2024 aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

De PvdA-fractie.

Het voorstel volgt op een ‘met de benen op tafel’-sessie die de gemeenteraad onlangs heeft gehad, waarin men zich door twee coffeeshophouders, een verslavingsdeskundige en de chef van de basiseenheid Dronten van de politie heeft laten bijpraten over hun ervaringen hiermee.

Geen onderzoek

Ofschoon de vraag of Dronten wel of geen coffeeshop moet krijgen nu nog niet op tafel lag, waren de andere partijen op voorhand duidelijk. Het CDA wil geen coffeeshop vanwege het risico voor de volksgezondheid, roken is ten slotte ongezond, de ChristenUnie wil op geen enkele manier verslaving ondersteunen of aanmoedigen en Leefbaar Dronten ziet ook helemaal niets in een coffeeshop, en vind zo’n onderzoek dus zonde van de tijd die ambtenaren erin moeten steken en het geld dat het kost. D66 vindt dat zo’n onderzoek gedaan moet worden door een eventuele ondernemers, als die zich zou melden dat hij of zij een coffeeshop in Dronten wil beginnen en de VVD wil geen coffeeshop vanwege de criminele wereld achter de coffeeshop.

Ofschoon de verhoudingen in de gemeenteraad daarmee meer dan duidelijk zijn, kondigde Sandra Nobel (PvdA) nog wel aan met een voorstel te komen ‘voor oordeelsvorming’.