Lokaal

Gemeente houdt 11 miljoen euro over op begroting

Dronten De gemeente heeft vorig jaar ruim 11 miljoen overgehouden op de begroting. Dat blijkt uit de jaarrekening 2022. Het grootste deel van dat geld krijgt echter onmiddellijk weer een andere bestemming.

Het is namelijk ook een beetje een sigaar uit eigen doos. Ruin 4 miljoen euro van het bedrag bestaat uit een voorziening die was ingesteld om toekomstig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen te plegen. Het bleek echter dat bij het instellen van die voorziening niet de daarvoor geldende spelregels waren gevolgd, want bi zo’n voorziening hoort ook een adequaat beheerplan, en dat was er niet. Maar omdat de gemeente de komende jaren voor een enorme opgave staat als het gaat om het eigen vastgoed (scholen, sportvoorzieningen en andere gebouwen), is het wel raadzaam dat geld gereserveerd te houden. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders dat geld in een nieuwe reserve wil stoppen.

Verder heeft de gemeente vorig jaar meer geld van het Rijk gekregen dan was verwacht. Een groot deel daarvan was voor bijvoorbeeld regelingen voor energiecompensatie voor inwoners en instellingen en voor de bijzondere bijstand. Dat geld, een bedrag van 1,3 miljoen euro, wordt dit jaar uitgegeven.      

Dan blijft er nog 6,2 miljoen over. Dat moet, zo is het plan van het college, in de algemene reserve worden gestopt. Die is er om toekomstige financiële tegenvallers en onverwachte uitgaven van te bekostigen.

De gemeenteraad praat op 21 juni over de jaarrekening.

Gemeente houdt 11 miljoen euro over op begroting