Lokaal

Deal gemeente vermindert overlast studentenhuizen in Dronten-Noord

De gemeente heeft een deal gesloten met een familie die 16 studentenwoningen verhuurt in Dronten-Noord. Daarbij is afgesproken 13 van de 16 woningen uit de markt te halen als studentenwoning en weer als eengezinswoning terug te laten keren. Dat moet de leefbaarheid in Dronten-Noord (Morinel, Grutto, Oeverloper en Kievit) verbeteren. In ruil daarvoor werkt de gemeente mee aan de realisatie van twee accommodaties voor arbeidsmigranten en de overdracht van de erfpacht voor een perceel aan de Rendierweg dat nu nog in handen van de gemeente is.

Overlast tegengaan

De deal is bedoeld om, zoals gezegd, de overlast van studentenwoningen in Dronten-Noord tegen te gaan. De gesprekken met de betreffende ondernemer, familie De Regt, zijn al in 2019 begonnen. Dat het zo lang heeft geduurd komt doordat het een ingewikkelde operatie is en ook de uitwerking van het zogenaamde ‘Didam-arrest’ uit  2021 onduidelijkheid opleverde. Dat arrest van de Hoge Raad bepaalt dat de gemeente een stuk grond niet zomaar één op één aan een ondernemer mag verkopen, maar in de markt moet zetten voor eventuele andere belangstellenden. Dat geldt echter niet als er een groot maatschappelijk belang mee is gediend, en dat is hier het geval, vindt de gemeente.

een foto uit streetview

Meewerken aan initiatieven

In ruil voor het opheffen van de studentenwoningen werkt de gemeente mee aan drie initiatieven. Ten eerste krijgt de familie de mogelijkheid om op de Bruggepoort een huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren voor 300 plaatsen. Ten tweede geldt datzelfde voor een perceel aan de Colijnweg, dat nu al in handen van de familie is, maar nog niet het juiste bestemmingsplan heeft. Ten derde krijgt de familie dus de mogelijkheid aan de Rendierweg de erfpacht over te nemen, zodat men daar een biologisch landbouwbedrijf kan beginnen.

Gaat even duren

Voor de 80 studenten die doorgaans in de 13 woningen wonen wordt een andere oplossing gezocht, in samenspraak met Aeres Hogeschool Dronten. Overigens is niet niet zo dat zij nu al hun kamers uit moeten, want voor de huisvestingen voor arbeidsmigranten moeten eerst nog allerlei procedures worden doorlopen, waar ook de gemeenteraad zich nog over moet buigen. Het is de bedoeling dat de deal in de loop van de komende jaren wordt uitgevoerd.

“Nadat alle overeenkomsten en gewijzigde bestemmingsplannen definitief zijn, zal de huiseigenaar het gebruik van de woningen voor studentenhuisvesting definitief beëindigen en wordt de aanduiding ‘studentenwoning’ van alle 13 studentenwoningen verwijderd. Deze woningen mogen dan weer alleen als reguliere woningen worden gebruikt,” zegt de gemeente. Daarna wordt ook het gesprek met de eigenaar gestart over de dan nog resterende drie studentenwoningen in Dronten-Noord.